5 lut 2019

5 lut 2019

Węgry- potwierdzenie wymogu posiadania zaświadczeń o badaniach technicznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jak informuje ZMPD, Ministerstwo Infrastruktury uzyskało oficjalne informacje od strony węgierskiej potwierdzające konieczność posiadania w pojeździe zaświadczeń o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów wydawanych przez polskie stacje kontroli pojazdów. Na Węgrzech odnotowato przypadki nakładania kar przez służby kontrolne za brak w pojeździe ,,międzynarodowego certyfikatu badania technicznego”. Przewoźnicy zostali ukarani, mimo że dowody rejestracyjne zawierały poświadczenie ważności badań technicznych i dopuszczenie pojazdu do ruchu. Podstawą prawną żądania zaświadczeń dotyczących badań technicznych
w wersji papierowej, na którą powołują się węgierskie służby kontrolne jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE. Art. 7 tej dyrektywy przewiduje możliwość  wymagania przez państwa członkowskie UE   przechowywania w pojeździe takiej dokumentacji oraz udostępniania jej przez przedsiębiorcę i kierowcę pojazdu. (Źr. www.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet