27 lis 2015

27 lis 2015

Port Gdańsk – umowa na wykonanie akwenu manewrowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

25 listopada 2015 r podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA, a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. oraz Rohde Nielsen A/S, dotycząca wykonania akwenu manewrowego położonego pomiędzy Pirsem Rudowym, Falochronem Brzegowym Południowym a granicą istniejącego toru podejściowego do DCT 1.
Głębokość akwenu wyniesie 16,5 m umożliwiając ruch statków o zanurzeniu do 15 m
i odpowiada możliwościom wpływających przez cieśniny duńskie na Bałtyk statków. Obszar akwenu wynosić będzie 22,4 ha. Roboty czerpalne obejmą ponad 1 600 000 m3 urobku z dna akwenu. Prace poprzedzone będą badaniem ferromagnetycznym dna – wywiadem saperskim – wraz z usunięciem i neutralizacją ewentualnych zlokalizowanych przedmiotów niebezpiecznych. Wymogiem zawartej umowy jest także stały nadzór archeologiczny prowadzonych robót. Zakończenie inwestycji, której koszt wyniesie ok 22 mln zł nastąpi w sierpniu 2016 r. (źr. www.portgdansk.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet