27 lis 2015

27 lis 2015

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na czele powołanego Ministerstwa stanął Marek Gróbarczyk, który odpowiadał już za gospodarkę morską w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Nowy resort zbiera kompetencje kilku ministerstw, zajmie się przemysłem stoczniowym, narodowymi przewoźnikami morskimi, rybołówstwem, polityką portową i rozwojem szkolnictwa morskiego. (źr. Rzeczp. nr 276 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).