4 lut 2016

4 lut 2016

PIP może skontrolować firmę bez uprzedzenia

Przez:

Sekcja: Aktualności

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może przeprowadzić kontrolę bez wcześniejszego zawiadomienia. Kontrola przeprowadzana jest po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora pracy. Takie stanowisko prezentuje Główny Inspektor Pracy. Do tej pory zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wizyta inspektora musiała być zapowiedziana przynajmniej 7 dni wcześniej.
(Źr. www.pip.gov.pl – K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).