4 lut 2016

4 lut 2016

MF zbada ceny transferowe

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jednym z priorytetów , które przyjęło MF na rok 2016 jest weryfikacja rozliczeń firm powiązanych. Firmy te często stosują tzw. optymalizację podatkową poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania w kraju w ramach ponadnarodowych korporacji, polegającą min. na wystawianiu faktur kosztowych , w których ceny za sprzedawane usługi lub towary są znacznie wyższe od cen rynkowych. Podmioty, które dokonały wzajemnych rozliczeń
w oparciu o ceny nierynkowe(transferowe ) i samodzielnie skorygują deklaracje, mogą skorzystać z obniżki odsetek za niezapłacony podatek o 50%.Korekty można dokonać bez podawania przyczyny. Jeśli nieprawidłowości zostaną stwierdzone w wyniku kontroli trzeba będzie zapłacić 100% odsetek. (Źr. www.mf.gov.pl- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet