3 mar 2016

3 mar 2016

Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych od 1 lipca 2016 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od lipca 2016 r. podatnik będzie miał możliwość ustanawiania pełnomocnictwa ogólnego, uniknie zatem konieczności przedkładania pełnomocnictwa lub jego odpisu w każdej osobnej sprawie podatkowej. Pełnomocnictwo ogólne uprawnia osobę upoważnioną do występowania w imieniu podatnika, do podejmowania niezbędnych czynności, we wszelkich sprawach i postępowaniach podatkowych oraz innych sprawach przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne będzie zgłaszane wyłącznie elektronicznie do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych w Sprawach Podatkowych. (Źr.Gazeta Prawna nr 39-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet