3 mar 2016

3 mar 2016

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał postanowienie w sprawie ryczałtów za nocleg

Przez:

Sekcja: Aktualności

W postanowieniu w sprawie C-325/15 z 18 lutego 2016r., TSUE orzekł, że rozporządzenie nr 561/2006, a w szczególności jego art. 8 ust. 8, nie stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które określa, w jakich warunkach kierowca pojazdu może domagać się zwrotu kosztów noclegu wynikających z jego działalności zawodowej. Pytanie w kwestii zgodności polskich uregulowań z przepisami unijnymi skierował do Trybunału Sprawiedliwości Sąd Rejonowy we Wrocławiu, na wniosek pełnomocników przedsiębiorcy pozwanego przez kierowców o wypłatę ryczałtów za noclegi w kabinie TIR-ów. Przepisy dotyczące ryczałtów zostały w lutym 2015 r. zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. (Źr.www. curia.europa.eu-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet