8 cze 2017

8 cze 2017

Pakiet Mobilności – zastrzeżenia do propozycji KE.

Przez:

Sekcja: Aktualności

7 czerwca br.  odbyła się w Parlamencie Europejskim debata w sprawie  propozycji Komisji Europejskiej odnośnie Pakietu Mobilności opublikowanego 31 maja br. w postaci pakietu ośmiu inicjatyw legislacyjnych dotyczących transportu drogowego, które w założeniu miałyby poprawić funkcjonowanie rynku przewozów drogowych oraz warunki socjalne i zatrudnienie pracowników.
Uczestnicy spotkania – eksperci, przewoźnicy i eurodeputowani  Elzbieta Łukacijewska, Danuta Jazłowiecka, Markus Pieper.(to z inicjatywy tych ostatnich odbyła się debata)  skrytykowali  przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet zwłaszcza zapisy o delegowaniu pracowników w sektorze transportowym.

Nowe przepisy nakładają m.in. na firmy transportowe obowiązek wypłacania płacy minimalnej, zgodnie z unijnymi zasadami delegowania pracowników kierowcom wykonującym przewozy międzynarodowe, jeśli kierowca spędzi więcej niż trzy dni w miesiącu w danym kraju. To właśnie ta propozycja, jako kosztowna i skomplikowana w przestrzeganiu wzbudziła największe obawy branży transportowej i polityków.

Z krytyką spotkała się także propozycja KE w sprawie uelastycznienia zasad odpoczynku w trasie polegająca na zakazie spędzania tego czasu w kabinach pojazdów. Problem tkwi w braku odpowiedniej infrastruktury chociażby w postaci parkingów strzeżonych, na których kierowca mógłby bezpiecznie zostawić swój pojazd z ładunkiem. Dodatkowych problemów przysporzą transporty ładunków niebezpiecznych czy towarów łatwopsujących. To także problem z wypełnieniem warunków odpowiedzialności przewoźnika w świetle obowiązującego prawa i warunków ubezpieczenia.

Nowe przepisy  uderzą głównie w małe i średnie firmy ze stosunkowo niewielką flotą samochodów i zatrudniające zwykle kilka lub kilkanaście osób, których to firm jest w Polsce  najwięcej ograniczając ich konkurencyjność, zwiększając  koszty ich funkcjonowania, czy  nawet doprowadzając do ich likwidacji. (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet