16 mar 2017

16 mar 2017

Organizacje FIATA i CLECAT w sprawie aktualnej sytuacji w transporcie kontenerowym i praktyk armatorów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Obecna sytuacja na żeglugowym rynku kontenerowym skłoniła międzynarodowe organizacje zrzeszające spedytorów,  których członkiem jest także Polska Izba Spedycji i Logistyki. do zajęcia oficjalnego stanowiska.

Międzynarodowa Federacja  Zrzeszeń  Spedytorów FIATA z siedzibą w Zurychu   i Europejska Federacja Spedytorów CLECAT z siedzibą w Brukseli wydały wspólne oświadczenie wyrażające zaniepokojenie znacznym pogorszeniem serwisów,  poddając krytyce brak miejsca na statkach oraz politykę cenową i domagając się ze strony armatorów respektowania zasad współpracy.      (źr. www.fiata.com, www.clecat.org – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).