29 sty 2024

29 sty 2024

Organizacja GITD będzie ustalana na nowo

Przez:

Sekcja: Aktualności

Umundurowienie i konsolidacja struktur GITD jest niewykluczona, ale pojawią się nowe projekty ustaw.

Projekty ustaw o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (zakładającą odzespolenie i konsolidację struktur Inspekcji Transportu Drogowego) oraz projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego (zakładający przekształcenie ITD w służbę mundurową) będą stworzone na nowo. Oba zostały przyjęte 5 i 8 grudnia przez poprzednią Radę Ministrów, ale prace nad nimi nie są kontynuowane. W liście do redakcji Rzeczpospolitej Biuro Informacji i Promocji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego stwierdziło, że „Niezbędne rozwiązania organizacyjne dotyczące funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego zostaną zaproponowane po przeprowadzeniu szerokich konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.”

Powodem jest, jak wyjaśnia Biuro Informacji odrębny tryb przyjęcia tych projektów przez poprzednią Radę Ministrów „bez przeprowadzenia wszystkich etapów rządowego procesu legislacyjnego.”

Zmiana organizacyjna GITD wymaga przede wszystkim zgody MSWiA na uszczuplenie władzy wojewodów, którym do tej porty podlegają Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego. Wybrane rozwiązanie ma m.in. ułatwić wojewodom ochronę dróg przez przeciążonym transportem.

Z kolei projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego ma przekształcić Inspekcję Transportu Drogowego w umundurowaną formację. Takie rozwiązanie ułatwi prowadzenie kontroli na terenie całego kraju, przez całą dobę.

Wiąże się to jednak z kosztami (ocenianymi na 40 mln zł rocznie) w postaci wyższych wynagrodzeń i wcześniejszego przejścia na emeryturę. Na nowe wydatki musi zgodzić się Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.więcej informacji na ten temat na stronie Organizacja GITD będzie ustalana na nowo – rp.pl ((Źr.www. logistyka.rp.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet