29 sty 2024

29 sty 2024

IRU wzywa Komisję Europejską do rozwiązania problemu szkodliwego czasu oczekiwania na granicach

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sektor transportu drogowego jest głęboko zaniepokojony faktem, że dodatkowe środki kontroli granicznej wprowadzone przez Bułgarię i Rumunię w celu zwalczania nielegalnej migracji w kontekście przystąpienia do strefy Schengen mają nieproporcjonalnie negatywne skutki dla transportu towarów i handlu.

Przez lata w UE ciężarówki czekały bardzo długo na przekroczenie granic Rumunii z Węgrami i Bułgarią, średnio sześć godzin na przejście, a nawet 72 godziny.

W związku z nowymi środkami kontroli granicznej czas oczekiwania staje się jeszcze dłuższy. Obecnie pojawiają się doniesienia, że ciężarówki zarejestrowane w UE i poza UE czekają do pięciu dni na przekroczenie tych granic.

liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen IRU wezwała przewodniczącą do pilnego wsparcia swobodnego wewnątrzunijnego transportu drogowego towarów na granicach Schengen i innych granicach wewnątrzunijnych, a także do wspierania sprawnego przepływu ciężarówek przez zewnętrzne granice drogowe UE.

IRU wzywa Komisję Europejską do wkroczenia i zalecenia państwom członkowskim wdrożenia korytarzy Green Lane dla ciężarówek w UE. Komisja powinna również zachęcać odpowiednie państwa członkowskie do zwiększenia zdolności kontrolnych na ich zewnętrznych granicach lądowych UE.Więcej informacji na ten temat na stronie: IRU wzywa Komisję Europejską do rozwiązania problemu szkodliwego czasu oczekiwania na granicach | IRU | Światowa Organizacja Transportu Drogowego    (Źr.www.iru.org.-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet