22 sty 2016

22 sty 2016

Odliczenie wydatku na kasy rejestrujące po przekształceniu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z wyroku WSA w Kielcach z 10 grudnia 2015 r. sygn. akt I SA/Ke 686/15 wynika ,że prawo do skorzystania z odliczenia wydatku na zakup kas fiskalnych jest prawem przysługującym podatnikowi jednorazowo w trakcie jego działalności gospodarczej. W sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, spółka przekształcona – jako następca prawny nie nabywa ponownie prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących. Spółka powstała w wyniku przekształcenia nie może zatem odliczyć wydatku na nowe kasy, gdy zlikwiduje stare.( Źr. www.orzeczenia.nsa.gov.pl/ -K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet