22 sty 2016

22 sty 2016

Firmy powiązane nie mogły korzystać z ulgi na złe długi

Przez:

Sekcja: Aktualności

NSA wyrokiem z 12 stycznia 2016 r., sygn. akt I FSK 1306/14 rozstrzygnął , że art. 89a ust. 7 ustawy o VAT, uchylony 1 lipca 2015 r nie pozwalał na skorzystanie z ulgi na złe długi podmiotom powiązanym . Nie miało znaczenia czy związki pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem określone w art. 32 ust. 2-4 trwały do momentu korygowania podatku należnego, czy po zawarciu umowy zostały usunięte. ( Źr.www.orzeczenia.nsa.gov.pl/ -K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet