21 wrz 2017

21 wrz 2017

Od 22 września br. monitorowanie obejmie rozszerzony katalog towarów

Przez:

Sekcja: Aktualności

22 września 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów SENT. Rozporządzenie rozszerza katalog towarów objętych monitorowaniem
o oleje roślinne i  oleje rafinowane.

Obejmuje następujące pozycje towarów objętych podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

-od 10.41.21 do 10.41.29,

-od 10.41.51 do 10.41.60

– 10.62.14

2) towary objęte pozycjami Nomenklatury Scalonej:

  1. a) od 1507 do 1516 i
  2. b) 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej

– jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do towarów:

1) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

2) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

3) przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

4) przewożonych w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg albo 26 litrów.(Źr.www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1154-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet