19 paź 2023

19 paź 2023

Obowiązek zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej przypomina o obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR zobowiązane są:

 1. spółki jawne;
 2. spółki komandytowe;
 3. spółki komandytowo-akcyjne;
 4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. proste spółki akcyjne;
 6. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych;
 7. trusty, o których mowa w art. 58 pkt 6 ustawy;
 8. spółki partnerskie;
 9. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 10. spółki europejskie;
 11. spółdzielnie;
 12. spółdzielnie europejskie;
 13. stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS;
 14. fundacje.

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

W przypadku spółek wpisanych do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. W przypadku spółek wpisanych do KRS po 10 listopada 2022 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpisu tych spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 14 dni od ich zmiany.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i stosownych terminach, a także funkcjonowaniu CRBR są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.

Podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji do CRBR w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 mln zł.(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet