19 paź 2023

19 paź 2023

Informacje na temat mechanizmu CBAM

Przez:

Sekcja: Aktualności

Informujemy, że na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.  pod adresem https://kobize.pl/pl/category/id/96/cbam utworzony został dział dedykowany mechanizmowi CBAM( mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, czyli CBAM Carbon Border Adjustment Mechanizm).  . W przypadku dodatkowych pytań istnieje możliwość kierowania ich na adres mailowy cbam@kobize.pl lub pod nr telefonu 22 5696 597.

Ponadto poinformowano, że w chwili obecnej trwają prace po stronie państw członkowskich, aby  umożliwić  dostęp do „rejestru przejściowego CBAM”. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia 2023/956 wykonawcą i administratorem rejestru jest Komisja Europejska.

O zakończeniu prac nad dostępem do rejestru i możliwości korzystania z niego poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Organy celne poinformują o obowiązku sprawozdawczym w okresie przejściowym. Odpowiedzialni za złożenie sprawozdania będą importerzy lub pośredni przedstawiciele celni. (w przypadku jeżeli importer ma siedzibę poza Unią lub jeżeli pośredni przedstawiciel celny wyraził zgodę na obowiązki sprawozdawcze zgodnie z art. 32 rozporządzenia 2023/956.)

Okres przejściowy będzie obowiązywał od października 2023 do grudnia 2025. Pozwoli on przedsiębiorstwom i państwom trzecim przygotować się do realizacji obowiązków wynikających z CBAM. W okresie przejściowym jedynym obowiązkiem będzie składanie kwartalnych sprawozdań towarów objętych CBAM. – cement, żeliwo i stal, aluminium, nawozy, wodór i energię elektryczną. Towary objęte CBAM są szczegółowo wymienione w załączniku I do Rozporządzenia 2023/956. Zakres towarów będzie się z czasem poszerzał, aby pełniej odzwierciedlać sektory objęte EU ETS.

Importerzy nie będą uiszczać opłat z tytułu importu tych towarów. Po zakończeniu okresu przejściowego, od 1 stycznia 2026 r. importerzy będą musieli co roku deklarować ilość towarów przywiezionych do UE w poprzednim roku oraz związane z nimi emisje wbudowane i ponosić proporcjonalny do nich koszt certyfikatów CBAM.(Źr.www.kobize.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet