14 maj 2022

14 maj 2022

Nowa inwestycja w Porcie Gdańsk.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Porcie Gdańsk ma powstać terminal do przeładunku CO2 przechwytywanego u największych emitentów na Pomorzu. Planuje się, że z Gdańska będzie on transponowany na morze i lokowany w kawernach znajdujących się pod jego dnem.

Terminal do przeładunku CO2 ma powstać w porcie wewnętrznym na wysokości Nabrzeża Przemysłowego. Przedsięwzięcie grupujące kilku interesariuszy otrzymało niedawno unijne dofinansowanie.

W Gdańsku planuje się też budowę nowego stanowiska przeładunkowego dla Naftoportu.

– W związku z budową nowego stanowiska moce przeładunkowe terminala wzrosną jeszcze bardziej. Będziemy mogli uniezależnić się od dostaw z kierunku wschodniego i oferować usługi przeładunku innym zainteresowanym podmiotom – mówi prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasz Greinke.

Jego zdaniem Gdańsk staje się portem pierwszego wyboru dla ukraińskich towarów, które wcześniej były eksportowane drogami zablokowanymi obecnie przez wojnę. Chodzi np. o rudę manganu, glinkę, wyroby stalowe, kukurydzę. Wyzwaniem będzie też wyekspediowanie w świat ukraińskiej pszenicy. Prezes Zarządu Portu Gdańsk przewiduje , że w 2022 r. port otrze się o rekordowe 60 mln ton przeładunków ogółem. (Źr.www.wnp.pl -K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet