9 maj 2022

9 maj 2022

Kiedy umowę pożyczki trzeba wykazać w dokumentacji cen transferowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jeśli wartość kapitału udostępnionego podatnikowi na podstawie umowy pożyczki przekracza w danym roku podatkowym kwotę 10 mln zł, to taka umowa podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych za ten rok, bez względu na to czy została zawarta lub zmieniona w tym roku. Ustalając obowiązki dokumentacyjne należy ponadto sumować wartość kapitałów udostępnionych w ramach wszystkich umów pożyczek stanowiących transakcję

Takie stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Finansów w udzielonej 16 lutego 2022 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 29105 z 15 grudnia 2021 r. (DCT2.054.2.2021).

Interpelacja dotyczyła kwestii obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, ustanowionego w art. 11k ustawy o CIT i art. 23w ustawy o PIT, w przypadku transakcji finansowych obejmujących pożyczki.(Źr.www.rp.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet