20 lis 2017

20 lis 2017

Nieuczciwe praktyki w portach chińskich – zawyżanie stawek

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zainicjowane w kwietniu br. dwumiesięczne dochodzenie prowadzone przez China National Development and Reform Commission (NDRC) potwierdziło szereg anty-monopolowych naruszeń w portach morskich. W rezultacie tego dochodzenia porty Shanghai, Tianjin, Ningbo Zhoushan i Qingdao zostały zobligowane do obniżenia od 2018 r. stawek za obsługę  kontenerów w granicach 10 – 20%. 39 pozostałych portów włączając Tangshan, Huanghua, Weihai, Rizha i Lianyungang zostały również zobowiązane do usunięcia nieprawidłowości, polegających na zmonopolizowania usług liczmeńskich, rynku agencyjnego, wprowadzeniu obowiązku kontroli ilościowej, zawyżaniu opłat za obsługę ładunków w eksporcie. Dodatkowo kontrola wykazała, że armatorzy pozbawieni zostali prawa wyboru dostawcy usług holowniczych.  Komisja planuje monitorować realizację wniosków z kontroli w portach. W ciągu następnych trzech lat operatorzy portowi będą zobowiązani do przesyłania działowi anty-monopolowemu NDRC szczegółowych raportów operacyjnych.      (źr. www.theloadstar.co.uk, www.worlmaritimenews.com – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet