14 lip 2017

14 lip 2017

Niemcy – odejście od restrykcyjnych zasad ustalania płacy minimalnej

Przez:

Sekcja: Aktualności

W ostatnim okresie Zollamt – niemiecki urząd celny kontrolujący przestrzeganie MiLoG zmienił dotychczasowe podejście w kwestii ograniczeń w zaliczaniu na poczet płacy minimalnej wielu składników wynagrodzenia. Uznał on, że mogą nimi być wszelkie świadczenia pieniężne wypłacane pracownikowi za wyjątkiem tych świadczeń, które są przyznawane w oderwaniu od wykonywania pracy lub wynikają ze szczególnych przepisów prawnych. W rezultacie zmiany podejścia uległ poszerzeniu katalog świadczeń, które mogą być uwzględniane w płacy minimalnej o dodatki charakterystyczne dla danej branży, jak: – dodatki za pracę w nadgodzinach oraz w niedziele i święta (wyłączeniu podlegają dodatki za pracę w nocy), dodatki za pracę w szczególnych warunkach (transport ADR, czy cystern), dodatki za ponadprzeciętne wyniki pracy (np. niskie zużycie paliwa, bezszkodowa jazda), premie i nagrody, dodatki związane z wykonywaniem zadań nie należących do umownych obowiązków pracownika (np. czyszczenie kabiny, dodatki za załadunki czy rozładunki).          (źr. Dziennik Gazeta Prawna nr 134 13.07.2017 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet