8 lut 2023

8 lut 2023

MF: Terminy sprawozdawcze za 2022 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r.

W ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19.W bieżącym roku MF rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT,o czym Ministerstwo poinformowało na stronie internetowej: MF: Terminy sprawozdawcze za 2022 r. – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

W rezultacie ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r. upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości:

  • jednostki sektora prywatnego
  • organizacje non-profit
  • jednostki sektora finansów publicznych.

Ministerstwo Finansów prowadzi prace w kierunku wydania rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca br. zarówno termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym.

Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym;
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.(Źr.www.gov.pl-K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet