7 lut 2023

7 lut 2023

Wdrożenie Modułu VAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów poinformowało na portalu PUESC, że 1 stycznia 2023 roku został wdrożony moduł AIS/VAT. Zastąpił on dotychczasowe funkcjonalności AIS/IMPORT w zakresie dotyczącym:

  • potwierdzania rozliczenia podatku VAT w trybie art. 33a ustawy o VAT
  • rozliczania procedury 42 i 63 oraz listy podmiotów naruszających warunki procedury 42 i 63 – „Nierozliczony VAT proc 42 i 63”.

Moduł jest narzędziem wspierającym kontrolę rozliczania zgłoszeń celnych przywozowych, dokonanych w systemie AIS/IMPORT od 1 stycznia 2023 roku. Umożliwia także rozliczenie przywozowych zgłoszeń celnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku , jeśli takie działania nie zostały przeprowadzone w AIS/IMPORT.

Funkcjonalności modułu AIS/VAT są podobne do dotychczasowych funkcjonalności znanych z systemu AIS/IMPORT.

Nowością jest wprowadzenie automatycznego rozliczania zgłoszeń celnych w trybie art. 33a ustawy o VAT na podstawie danych pobieranych przez moduł AIS/VAT z Centralnej Hurtowni Danych (CHD).

Automatyczne powiązanie danych ze zgłoszeń celnych z danymi z deklaracji podatkowej (pliki JPK_VAT) za dany okres, dla danego podatnika, nastąpi wtedy, gdy kwota i podstawa VAT ze zgłoszeń celnych będzie tożsama z kwotą i podstawą VAT z deklaracji podatkowej (pole P25 i P26). Jeżeli kwoty będą takie same – okres zostanie rozliczony, tj. automatycznie zostaną rozliczone wszystkie zgłoszenia z tego okresu.

Jeżeli kwoty nie będą tożsame, system będzie weryfikował dane z poszczególnych zgłoszeń z danymi z pól K25 i K26 oraz numerem dokumentu sprzedaży. Należy pamiętać, że w przypadku dowodów dokumentujących import towarów, rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, jako dowód sprzedaży należy podać numer MRN zgłoszenia celnego lub numer deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy o VAT.

Przypominamy, że w przypadku, gdy zgłoszenia celne były składane z zastosowaniem uproszczeń, należy podać:

  • numer MRN zgłoszenia uzupełniającego złożonego do wpisu/wpisów do rejestru dokonanych w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja importowa,
  • numer MRN zgłoszenia uproszczonego.

Funkcjonalność automatycznego rozliczenia obejmie tylko te okresy / zgłoszenia celne, dla których dane będą zgodne. W przypadku braku automatycznego rozliczenia zgłoszenia, do zgłaszającego – za pośrednictwem AIS/IMPORT – wygenerowany zostanie komunikat ZC219. Informuje on, że nie udało się rozliczyć zgłoszenia, na podstawie danych z deklaracji podatkowej. Komunikat ten jest wysyłany tylko w przypadku automatycznego rozliczania z CHD (przy manualnym rozliczaniu zgłoszenia nie jest wysyłany). Dla zgłoszeń rozliczonych zostanie wygenerowany komunikat ZC297, gdzie podana będzie data rozliczenia i atrybut @RozliczonyCzesciowo = 0.

W przypadku zgłoszeń rozliczanych manualnie (funkcjonalność analogiczna, jak w rozwiązaniach AIS/IMPORT), do zgłaszającego może zostać wygenerowany również komunikat ZC297 – informujący o dokonaniu częściowego rozliczenia na zgłoszeniu lub braku rozliczenia. W tym przypadku komunikat nie będzie zawierał daty rozliczenia i atrybut @RozliczonyCzesciowo będzie równy 1.

Podatnik ma możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej w terminie określonym w przepisie art. 33a ust. 6a ustawy o VAT. (Źr.puesc.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet