30 sty 2018

30 sty 2018

Limit wartości środków trwałych i KŚT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowelizacja ustaw o PIT i CIT(Dz.U. poz. 2175)  wprowadziła od 2018 roku wyższy limit wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Został on podwyższony z  3500 zł do 10 000 zł.

W związku z koniecznością  stosowania od 2018 r. nowej klasyfikacji środków trwałych należy zaktualizować posiadaną dokumentację środka trwałego, wprowadzając oprócz dotychczas funkcjonujących zapisów dotyczących symbolu KŚT także nowy symbol wynikający z KŚT 2016. Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 (KŚT 2016) weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Ustawodawca jednak wskazał, że dopiero od 1 stycznia 2018 r. należy ją stosować zarówno
w sprawach podatkowych (PIT i CIT), do ewidencji i sprawozdań wynikających z ustawy
o rachunkowości, jak i w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych. (Źr.dziennikustaw.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet