14 lip 2016

14 lip 2016

Licencje w transporcie krajowym w 2015 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje na swojej stronie internetowej, że wg stanu na 31.12.2015 r. w krajowym transporcie drogowym udzielonych było ok. 8 tys. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób (dla ok. 62,8 tys. pojazdów) oraz ok. 61,9 tys. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
w zakresie przewozu rzeczy (dla ok. 214,2 tys. pojazdów).

Zezwolenia te udzielane są przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. W stosunku do stanu na koniec 2014 r. liczba zezwoleń w zakresie przewozu osób utrzymuje się na podobnym poziomie, natomiast nastąpił ok. 2,5 proc. wzrost liczby zezwoleń w zakresie przewozu rzeczy.

Ponadto wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast wydali ok. 62,4 tys. licencji na przewóz osób taksówką. W stosunku do roku 2014 nastąpił niewielki, ok. 1,8 proc. wzrost liczby tych uprawnień.

Od 15.08.2013 r. wydawane są licencje uprawniające do przewozu osób. Organem wydającym te uprawnienia jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Do 31.12.2015 r. udzielono ok. 0,5 tys. licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym (dla ok. 1,3 tys. pojazdów) oraz ok. 1 tys. licencji w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (dla ok. 2,5 tys. pojazdów).

Starostowie udzielają również licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wg stanu na 31.12.2015 r. udzielonych było ok. 8,4 tys. tych licencji.

Przedsiębiorcy wykonujący przewozy drogowe na potrzeby własne muszą uzyskać stosowne zaświadczenie, potwierdzające zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej. W zakresie przewozu osób starostowie wydali ok. 0,8 tys. zaświadczeń oraz ok. 1,7 tys. wypisów z tych zaświadczeń. W zakresie przewozu rzeczy wydali ok. 47,9 tys. zaświadczeń oraz ok. 133,7 tys. wypisów.

Informacja została opracowana na podstawie zestawień statystycznych przekazanych do MIB przez urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie i gminne, w ramach realizacji zapisu art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.(Źr. www.mib.gov.pl/.K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet