14 lip 2016

14 lip 2016

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z projektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Projekt został aktualnie skierowany do konsultacji publicznych. Rozporządzenie dostosowuje przepisy do zmienionych regulacji w ustawie Prawo celne. Zgodnie z postanowieniami art. 97 pkt 1 ustawy Prawo celne zgłoszenie INTRASTAT i korekta zgłoszenia INTRASTAT jest dokonywane w postaci elektronicznej. Tym samym konieczna  jest zmiana przepisów rozporządzenia w taki sposób, by regulowały one zasady dokonywania zgłoszeń elektronicznych. Zrezygnowano  z określonych w obecnie obowiązujących przepisach wzorów deklaracji, gdyż w ramach komunikacji elektronicznej przewiduje się wyłącznie obsługę komunikatów XML Przepisy rozporządzenia umożliwiają dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT w imieniu osób zobowiązanych przez przedstawicieli ustanawianych na zasadach obowiązujących przy dokonywaniu zgłoszeń celnych. Wprowadzają obowiązek podawania  numeru identyfikacyjnego VAT kontrahenta w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie . Poniżej załączamy link do projektu : https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12287412/12363898/12363899/dokument229962.pdf      

(Źr. www.legislacja. rcl.gov.pl.K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet