21 mar 2018

21 mar 2018

Kraje UE i PE porozumienie w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Państwa członkowskie i Parlament Europejski osiągnęły we wtorek porozumienie w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych. Ograniczenie okresu delegowania uzgodniono na 12 miesięcy z możliwością wystąpienia w określonych przypadkach  o dodatkowe 6 miesięcy. Po tym okresie pracownik delegowany zostanie objęty prawem pracy kraju przyjmującego. Porozumienie, które zapadło podczas bułgarskiej prezydencji musi jeszcze zostać formalnie zaakceptowane przez kraje UE w ramach Rady UE. Porozumienie zakłada, że przepisy zmienionej dyrektywy będą miały zastosowanie do sektora transportu po wejściu w życie regulacji sektorowych, ujętych w  Pakiecie Mobilności, nad którym nadal trwają prace.  Państwa członkowskie będą miały dwa lata na transponowanie nowej dyrektywy do prawa krajowego.    (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet