24 maj 2016

24 maj 2016

Komunikat GIODO dotyczący maili zastraszających przedsiębiorców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wiele firm w ostatnim czasie otrzymało maile z informacją, że nie są jeszcze zarejestrowane w GIODO a są do tego prawnie zobligowane. W mailach stowarzyszenia/kancelarie „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty” informują przedsiębiorców, że
„ każda firma, strona www lub sklep posiadająca elementy takie jak: newsletter, formularz kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp. bezwzględnie muszą być zarejestrowane w GIODO.” .Podmioty te zapowiadają , że będą zgłaszały popełnienie  przestępstwa przez przedsiębiorców będących adresatami maili oraz, że zainicjują procedurę kontrolną GIODO.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w związku z masowym rozsyłaniem przez te podmioty, maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, przestrzega na swojej stronie internetowej, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.

Maile wprowadzają adresatów wiadomości w błąd, zobowiązując ich do zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, bez względu na to, czy taki obowiązek istnieje, czy nie. Nie informują bowiem, że ustawa o ochronie danych osobowych zawiera szereg zwolnień z tego obowiązku. Fakt niezgłoszenia zbioru do GIODO nie przesądza o popełnieniu przestępstwa, ani też inny podmiot poza GIODO nie decyduje o przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

Dodatkowo GIODO informuje, że podmioty te nie istnieją, nie są zarejestrowane w KRS, więc nie funkcjonują w obrocie prawnym. Prowadzony mailing to jedynie dezinformowanie przedsiębiorców i ich zastraszanie.

Wszelkie informacje dotyczące zgodnego z prawem stosowania ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym dotyczących obowiązków rejestracji zbiorów danych dostępne są na stronie internetowej Urzędu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się pod wskazanym poniżej linkiem http://giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl (Źr.giodo.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet