30 mar 2017

30 mar 2017

Interwencja w Kancelarii Prezydenta RP

Przez:

Sekcja: Aktualności

29 marca 2017r. w Warszawie w Kancelarii Prezydenta RP,  odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Paliw Płynnych, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki z dyrektorami Wydziału Prawnego i Dialogu Kancelarii Prezydenta, w sprawie apelu wymienionych organizacji o niedopuszczenie do wejścia w życie „Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów”. Ustawa ta czeka już tylko na podpis Prezydenta.

Przedstawiciele ww. organizacji przekazali pracownikom Kancelarii uwagi branży paliw płynnych i spedycyjno-transportowej, które praktycznie dyskwalifikują te ustawę , prosząc, aby Prezydent skierował ją  do Sejmu w celu ponownego rozpatrzenia oraz deklarując chęć udziału w ponownym jej przygotowaniu w taki sposób, aby  spełniając   założony cel -walkę z wyłudzeniami VAT , nie szkodziła  równocześnie uczciwym przedsiębiorcom. Wyeliminowanie z rynku nieuczciwych przedsiębiorców nie może odbywać się poprzez wprowadzenie przepisów niemożliwych do wykonania, nie spójnych oraz represyjnych, które otwierają drogę do nieuzasadnionego karania uczciwych przedsiębiorców oraz kierowców zawodowych, przewożących towary wrażliwe.

Pracownicy Kancelarii zobowiązali się przedstawić wszystkie zgłoszone uwagi swoim zwierzchnikom jak najszybciej, biorąc pod uwagę, ze Prezydent musi podjąć decyzję do piątku 31 bm.(K.O.)

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet