7 cze 2017

7 cze 2017

Hiszpania – płaca minimalna

Przez:

Sekcja: Aktualności

27 maja br. Hiszpania implementowała Dyrektywę UE o delegowaniu pracowników.

Ustawa zakłada, że zagraniczni pracodawcy, którzy delegują pracowników do pracy na terytorium Hiszpanii poniżej 8 dni – nie podlegają przepisom regulującym płacę minimalną.

Natomiast przy pobycie wynoszącym co najmniej 8 dni – pracodawca musi spełnić szereg obowiązków, a mianowicie:

– dokonać uprzedniej notyfikacji delegowania pracownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób przyjęty przez Ministerstwo Pracy,

– zgłoszenie delegowania powinno zawierać wszystkie informacje niezbędne do zidentyfikowania usługi, która ma zostać wykonana (m.in. identyfikacja zagranicznego pracodawcy i pracownika delegowanego, początek delegowania i przewidywany przez delegowania),

– wyznaczyć reprezentanta w Hiszpanii, który będzie odpowiedzialny przed instytucjami hiszpańskimi za naruszenia przepisów przez zagranicznego pracodawcę.

Hiszpański związek przewoźników silnie oponuje przeciwko nowej regulacji, żądając zniesienia limitu 8 dni i objęcia rygorami wynikającymi z przepisów regulujących płacę minimalną również branży transportowej.    (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet