25 cze 2018

25 cze 2018

Gdańsk – testowanie urządzeń do inspekcji ładunków na granicy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku realizuje unijny projekt C-Bord (Container Inspection at BORDer control points), którego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, wykrywalności przemycanych towarów oraz usprawnienie kontroli celno-skarbowej. Obecnie  w terminalu DCT testowane są trzy innowacyjne urządzenia.

Projekt ten realizowany jest przez 18 podmiotów z krajów UE.  Z Polski w projekcie uczestniczą: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku (przetestowanie urządzeń w warunkach morskiego przejścia granicznego)  i Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Po trzech latach pracy nad dokumentacją, w DCT Gdańsk testowane są trzy urządzenia. Dzięki nowym technologiom możliwe będzie kontrolowanie nie tylko przemycanych papierosów czy narkotyków ale również ujawnianie obecności materiałów wybuchowych bądź radioaktywnych.

C-Bord realizowany od 1 czerwca 2015 r. jest projektem finansowanym w ramach europejskiego programu Horyzont 2020, w którym biorą udział m.in. instytucje naukowe, dostawcy nowoczesnych technologii i administracja celno-skarbowa.        (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet