2 lut 2017

2 lut 2017

Francja – diety i ryczałty nie są wliczane do płacy minimalnej.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wg. Kancelarii Transportowej Koben takie stanowisko zdało się być oczywiste od samego początku obowiązywania Loi Macron, w aspekcie dotychczasowych  wyroków francuskiego Sądu Kasacyjnego, wydanych w sprawach delegowanych pracowników z branży budowlanej.

Aktualizacja dotychczas opublikowanych wytycznych,  w szczególności zwrot: „ogólne wynagrodzenie ryczałtowe”) wprowadziła jednak pozorne wątpliwości w tym zakresie powodując, że część osób i podmiotów jest przekonana, że na podstawie francuskich przepisów istnieje możliwość zaliczenia diet i ryczałtów do płacy minimalnej, jak to ma miejsce w przypadku niemieckiego Miloga.  Wg. Kancelarii taka interpretacja jest błędna, bowiem  uważna analiza zaktualizowanych wytycznych prowadzi do wniosku, że w oficjalnym tłumaczeniu na język polski popełniono błąd. W oryginale posłużono się bowiem pojęciem: „une indemnité forfaitaire globale”. Określenie „indemnité” w ustawodawstwie francuskim służy do określenia należności z tytułu podróży służbowych kierowcy, nie odnosi się natomiast do pojęcia wynagrodzenia w ogólności.

Aby jednak usunąć wątpliwości w celu uzyskania oficjalnego potwierdzenia, Kancelaria Transportowa Koben  zwróciła się do francuskiego Ministerstwa Środowiska, Energii i Morza, które potwierdziło, że: „Dodatki wypłacane pracownikom oddelegowanym tytułem zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania lub wyżywienia nie są uznawane za wynagrodzenie, nawet jeśli kierowca śpi w kabinie.”

Jednocześnie Ministerstwo wyjaśniło że w przypadku firm , które wypłacają pracownikom ogólną kwotę, której część ma pokryć koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia,  muszą one określić wysokość tej części dodatku, która nie może być wliczana do wynagrodzenia. (źr www.koben.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet