6 kwi 2023

6 kwi 2023

Elektryczne ciężarówki w UE: do 2030 r. punkt ładowania co 60 km

Przez:

Sekcja: Aktualności

Osiągnięto porozumienie między Radą a Parlamentem Europejskim. Stacje będą musiały mieć minimalną moc 350 kW i być instalowane co 60 km wzdłuż głównych arterii sieci Ten-T. Ponadto stacje będą musiały znajdować się na bezpiecznych i chronionych parkingach w celu nocnego ładowania.

W odniesieniu do pojazdów ciężkich umowa przewiduje następujące punkty:

– do 31 grudnia 2030 r. w ramach sieci bazowej TEN-T muszą powstać grupy stacji ładowania pojazdów ciężarowych w każdym kierunku jazdy w maksymalnej odległości 60 km między nimi, a każda grupa stacji ładowania będzie zapewniać moc wyjściową mocy nie mniejszej niż 3500 kW , w tym co najmniej dwa punkty ładowania o pojedynczej mocy wyjściowej nie mniejszej niż 350 kW.

– ponownie do 31 grudnia 2030 r., ale biorąc pod uwagę całą światową sieć TEN-T (a więc nie tylko drogi główne, ale i drugorzędne), grupy stacji ładowania pojazdów ciężkich muszą powstać w każdym kierunku jazdy na odległość maksymalnie 100 km między nimi a każdą grupą stacji ładowania musi dostarczać moc wyjściową nie mniejszą niż 1400 kW , w tym również w tym przypadku co najmniej jeden punkt ładowania o pojedynczej mocy wyjściowej nie mniejszej niż 350 kW.

– ponownie do 31 grudnia 2030 r. na każdym strzeżonym parkingu zainstalowana zostanie co najmniej jedna stacja ładowania pojazdów ciężkich o mocy wyjściowej nie mniejszej niż 100 kW.

Ponadto infrastruktura ładowania w ramach sieci TEN-T powinna być zlokalizowana w węzłach miejskich lub w ich pobliżu.

Źródło: uominietransporti.it z dn. 30.03.2023 r. /HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet