23 mar 2022

23 mar 2022

Elektroniczny Newsletter w KRS

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Krajowym Rejestrze Sądowym ma funkcjonować nowe zabezpieczenie na wypadek prób włamań do rejestru spółki w postaci elektronicznego Newslette’a, który będzie informować na bieżąco szefów spółek o zmianach we wpisach w KRS, dzięki temu dowiedzą się, czy ktoś tego nie robi za ich plecami. Zmiany takie przewiduje projekt noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości, przyjęty we wtorek przez rząd. Nowe przepisy nie zwalniają uczestników rynku gospodarczego, przedsiębiorców zarządów spółek, z obowiązku zapoznawania się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego oraz z aktami rejestrowymi. Wygodny newsletter daje im natomiast dodatkowy mechanizm zapobiegania przestępstwom gospodarczym. To tzw. kradzieże spółek, które polegają na dokonywaniu zmian wpisów w KRS na podstawie sfałszowanych dokumentów, bez wiedzy prawowitych zarządców i wspólników, pozbawiając przynajmniej na jakiś czas zarządzania spółką czy dokonując za nich transakcji. Newsletter będzie automatycznie informował o takich zdarzeniach jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS. Zaalarmowany przedsiębiorca czy menedżer dostanie możliwość szybkiej reakcji i udaremnienia oszustwa z pomocą organów ściągania. Będzie mógł też zapoznać się na czas ze szczegółami sprawy, przeglądając akta rejestrowe lub aktualne bądź pełne informacje o podmiocie-włamywaczu wpisanym do KRS. I wszcząć odpowiednie postępowanie sądowe, zabezpieczające czy naprawcze.

Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 23.03.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet