24 lis 2017

24 lis 2017

CPK -odsunięcie realizacji w czasie?

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński podczas sejmowej podkomisji stałej ds. wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej poinformował, że w  perspektywie finansowej 2014-2020  nie mamy możliwości finansowania ze środków unijnych infrastruktury portów lotniczych( z pewnymi wyjątkami),  w tym również Centralnego Portu Komunikacyjnego . Możliwość taka istniała w poprzedniej perspektywie, w latach 2007-2013, oraz we wcześniejszych, dzięki czemu  Polska zmodernizowała wówczas praktycznie wszystkie porty lotnicze, które były w sieci TEN-T, czyli Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Komisja Europejska – jak zaznaczył Jerzy Kwieciński – wstrzymała możliwość finansowania tego typu inwestycji w Europie po dosyć krytycznym raporcie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który wykazał w bardzo wielu przypadkach niską ekonomiczność tego typu przedsięwzięć, szczególnie w odniesieniu do portów regionalnych.

Polska będzie  się starała uzyskać  finansowanie CPK w przyszłej perspektywie finansowej, czyli na lata 2021-2027, rozmowy na ten temat już się rozpoczęły. (Źr.www.wnp.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet