4 lut 2016

4 lut 2016

Cło

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komitet IMCO (International Market & Consumer Protection) Parlamentu Europejskiego opublikował raport z przeprowadzonej analizy systemów sankcji celnych w poszczególnych krajach członkowskich. Studium pokazuje nie tylko rozbieżność systemów, ale także zawiera propozycje Komisji Europejskiej w zakresie Dyrektywy harmonizującej naruszenia i sankcje. CLECAT brał czynny udział zarówno w publicznym wysłuchaniu organizowanym przez komitet IMCO w 2015 r. jak i ostatnio na zaproszenie Komisji Europejskiej w organizowanych przez nią warsztatach tematycznych. Studium zawiera szereg wniosków i rekomendacji także z uwzględnieniem opinii niezależnych podmiotów, a mianowicie.: zmianę zakresu projektu Dyrektywy na obejmującą wyłącznie sankcje z tytułu naruszeń nie mających charakteru kryminalnego, objęcie Dyrektywą szerokiego zakresu egzekwowania przepisów, w tym kontroli, doprecyzowanie, iż w przypadku braku winy sankcje nie będą miały zastosowania, poziom nałożonych sankcji winien bazować na takich przypadkach, w odniesieniu do których możliwe jest skalkulowanie wysokości uszczuplenia celnego. (źr. CLECAT Newsletter 2016/05 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet