4 lut 2016

4 lut 2016

Transport lotniczy – spotkanie grupy roboczej ICAO, WCO, FIATA/CLECAT, TIACA

Przez:

Sekcja: Aktualności

W ubiegłym tygodniu odbyła się piąta runda spotkań wspólnej grupy roboczej ICAO i WCO (Joint Working Group on Advance Cargo Information) z udziałem przedstawicieli organizacji FIATA/CLECAT oraz TIACA (The International Air Cargo Association). Mimo ustaleń pomiędzy USA, Kanadą i UE odnośnie pre-notyfikacji (PLACI – pre-loading advance cargo information) grupa wyraziła opinię, iż nadal do uzgodnienia pozostaje szereg szczegółów zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa przy utrzymującej się nadal różniy między partnerami. W ocenie Sekretarza Generalnego TIACA Unia jest co prawda gotowa z nowym kodeksem celnym wchodzącym w życie w maju br. i systemem pre-notyfikacji począwszy od czerwca, chociaż pełne wdrożenie jest przewidziane do roku 2020. USA nadal testują system pilotażowy ACAS (Air Cargo Advance Screening), który na 300 mln przesyłek nie wytypował ani jednej do zastopowania załadunku. Kanada nie wyznaczyła horyzontu czasowego na wprowadzenie zasad. Wskazał na główne problemy wymagające ustalenia, w tym w pierwszej kolejności, które władze są odpowiedzialne za system kraju przeznaczenia, czy kraju nadania przesyłki, kierowania i transferu danych zwłaszcza przy udziale wielu podmiotów uczestniczących w awizacji (multiple filing), kwestii operacyjnych i zgodności systemów. Spotkanie nie zakończyło się porozumieniem. Ustalono jedynie, że TIACA ponownie zajmie się szczegółowo problematyką w marcu br. a po wstępnych ustaleniach podejmie temat przy współpracy z TSA (Transport Security Administration) i CBP (Customs & Border Protection), także z UE i Kanadą. Prezydent TIACA wskazał jednocześnie na bezwględną konieczność ze strony spedytorów, a także operatorów handlingowych poczynienia inwestycji w zakresie elektronicznych form przekazu, które pozwolą na sprostanie wyzwaniom pre-notyfikacji. (źr. CLECAT Newsletter 2016/05 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet