9 wrz 2015

9 wrz 2015

Centra obsługi pomagają podatnikom

Przez:

Sekcja: Aktualności

1 września 2015 r. na podstawie przepisów ustawy o administracji podatkowej w 50 urzędach skarbowych uruchomiono centra obsługi. Można w nich dokonać niezbędnych czynności w celu podjęcia działalności gospodarczej, złożyć deklarację lub uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami niezależnie od miejsca zamieszkania. Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji Podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie można złożyć dokumenty papierowe przeznaczone dla ZUS ( zgłoszeniowe i rozliczeniowe), które centrum przekaże do zakładu. Mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z usług asystenta podatnika. Asystent podatnika wyznaczany jest na wniosek podatnika. Asystent będzie realizować swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej. (Źr. www.mf.gov.pl- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet