9 wrz 2015

9 wrz 2015

Stała możliwość korzystania z usługi daje prawo do odliczenia VAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

3 września 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok ( sygn. akt C-463/14) dotyczący możliwości odliczenia VAT od usług doradczych, gdy wykonawca usługi (zleceniobiorca) pozostaje w gotowości do ich świadczenia, a należność określona jest ryczałtowo za okres rozliczeniowy, bez względu na ilość świadczonych usług. Fiskus zakwestionował możliwość odliczenia VAT z faktur za te usługi z uwagi na brak dowodów ich wykonania. Trybunał orzekł, że nie ma znaczenia jak często zleceniodawca korzystał z usług, ani jaki był ich rezultat .Spółka ma prawo do odliczenia VAT z faktur za opodatkowane usługi polegające na gotowości do ich świadczenia.(Źr. Gazeta Prawna nr 172- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet