19 maj 2017

19 maj 2017

Brytyjskie zrzeszenie Freight Transport Association (FTA) krytycznie o nowej opłacie EUR 40 per pracownik wprowadzonej przez francuski rząd

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowa decyzja rządu francuskiego o wprowadzeniu opłaty w wysokości EUR 40 za każdego pracownika oddelegowanego do pracy we Francji na okres czasowy a zatrudnionego przez zagraniczną firmę wywołała ostrą reakcję FTA. Zrzeszenie   określiło tę decyzję jako restrykcyjną i jako przejaw protekcjonizmu, która poważnie ograniczy efektywność  pracy operatorów logistycznych z negatywnymi konsekwencjami dla międzynarodowego transportu. Władze Francji zamierzają wprowadzić tę opłatę dla pracowników delegowanych z firm świadczących usługi na terenie Francji, a które posiadają siedzibę poza terytorium tego kraju. Opłata ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. z przeznaczeniem na utrzymywanie platformy/bazy danych przetwarzających dokumenty, które wymagane są przez władze Francji dla pracowników delegowanych, w tym kierowców.  Wprowadzenie opłaty to kolejny wymóg do już obowiązujących we Francji przepisów, stąd FTA skierowała do Komisji Europejskiej apel o konieczną silną reakcję i przyspieszenie procedury  w stosunku do Francji.       (źr. www.fta.co.uk – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet