7 mar 2024

7 mar 2024

Bałagan prawny z ukraińskimi prawami jazdy.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ukraińscy kierowcy skarżą się na problemy przy policyjnych kontrolach. Inny termin na wymianę prawa jazdy wynika z polskiej specustawy, a inny z regulacji unijnych.

Zagraniczne prawo jazdy, co do zasady, jest honorowane przez sześć miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu w Polsce – wyjątki dotyczą państw UE i EFTA. Ograniczenie to, wynikające z ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.), zostało jednak w związku z wojną czasowo wyłączone w stosunku do osób posiadających prawo jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy. Stanowi tak art. 14a ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 684 ze zm.; dalej: specustawa). Regulacja ta pozwala też honorować ukraińskie prawa jazdy, których okres ważności minął.

Do Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, działającej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych instytucji pomagającej Ukraińcom w Polsce, zgłaszają się jednak kierowcy twierdzący, że policja kwestionuje ich ukraińskie dokumenty uprawniające do prowadzenia auta. Mówią o mandatach lub nawet odebraniu dokumentu..

Z przesłanego DGP stanowiska Komendy Głównej Policji nie wynika jednak, by drogówka masowo kwestionowała ukraińskie uprawnienia do kierowania pojazdami. Co więcej – KGP wskazuje, że na mocy unijnego rozporządzenia 2022/1280 termin 31 grudnia 2023 r. na wymianę prawa jazdy nie dotyczy dokumentów należących do osób objętych tymczasową ochroną. Tymczasowa ochrona zaś – zgodnie z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2023/2409 – obowiązuje do 4 marca 2025 r.

Nadkomisarz Robert Opas z biura ruchu drogowego KGP podsumowuje, że ukraińskie prawa jazdy osób objętych tymczasową ochroną, nawet po upływie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia przez nie pobytu w Polsce, nadal potwierdzają posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem i nie ma konieczności ich wymiany.

– Tymczasową ochroną są objęci Ukraińcy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. – wyjaśnia radca prawny Dorota Nadolna-Jasińska z kancelarii Togatus. Podziela stanowisko KGP. Więcej informacji na ten temat na stronie : Bałagan prawny z ukraińskimi prawami jazdy. Mają problemy przy policyjnych kontrolach – GazetaPrawna.pl (Źr www..gazetaprawna.pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet