15 lut 2017

15 lut 2017

Austria: aktualizacja na 14 lutego 2017

Przez:

Sekcja: Aktualności

Austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych zamieściło na stronie www.entsendeplatforma.at   (http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_20.999_15/lsd-bg-aktualnosci-dotyczace-branzy-transportowej wyjaśnienia dotyczące zasad delegowania w transporcie drogowym.
Aktualne informacje dostępne są również na stronie ambasady RP w Wiedniu -https://austria.trade.gov.pl/pl/prawo-pracy/delegowanie-pracownikow/230243,informacja-o-oddelegowaniach-pracownikow-w-branzy-transportowej-przewozowej-do-austrii-.html

Zasady dotyczące delegowania i  płacy minimalnej  od 1 stycznia 2017 roku mają zastosowanie nie tylko do przewozów kabotażowych ale także dwustronnych do/z Austrii z wyłączeniem przewozów tranzytowych.         (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet