20 paź 2020

20 paź 2020

Ankieta dot. sporządzania sprawozdań finansowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) podjął inicjatywę opracowania dokumentu, który byłby pomocny przy rozwiązywaniu problemów implikowanych stanem pandemii, z którymi przyszło borykać się kierownictwu każdej jednostki prowadzącej księgi rachunkowe i aby odpowiednio przygotować te jednostki do sporządzania sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. lub później. Ma to być przede wszystkim wsparcie dla osób odpowiedzialnych za sprawozdanie finansowe .Aby w opracowaniu nie pominąć istotnych kwestii przygotowano ankietę, która dostępna jest na stronie Komitetu Standardów Rachunkowości; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUm0bTMnkkD27bcnC-eLAcYAXg0FfuJAE_S5yDY0n3D0qIog/viewform.(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).