28 cze 2016

28 cze 2016

Kabotaż w Danii i Finlandii – wniosek Komisji Europejskiej skierowany do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wniosek taki złożyła Komisja Europejska w związku z niewłaściwym jej zdaniem stosowaniem regulacji odnośnie kabotażu, które wynikają z Rozporządzenia 1072/2009 dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych . Rozporządzenie zezwala przewoźnikom posiadającym licencję wspólnotową na wykonanie do trzech operacji w  innym kraju członkowskim (bez ograniczenia ilości punktów załadunku i rozładunku), po operacji  wyładunku towaru w ramach przewozu międzynarodowego i jest to jedyne ograniczenie wynikające z prawa unijnego. Tymczasem regulacje fińskie ograniczają kabotaż do dziesięciu operacji w ciągu  trzymiesięcznego okresu, a ponadto traktują każdy wyładunek i załadunek jako oddzielną operację kabotażową. Wg. prawa duńskiego natomiast pojedyncza operacja kabotażowa może obejmować kilka operacji załadunkowych lub wyładunkowych, ale nie obie te operacje łącznie, co zdaniem KE jest również sprzeczne z regulacjami unijnymi. Wobec  faktu, iż zarówno Dania jak i Finlandia nie wprowadziły zmian do swoich regulacji prawnych, o co KE wnosiła w 2015 r., KE podjęła decyzję o skierowaniu stosownego wniosku do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.  Parlament Finlandii planuje w najbliższym czasie głosowanie nad rządowym projektem zmiany ustawy dostosowującej prawo fińskie do regulacji unijnych i w przypadku przyjęcia takiej ustawy, KE przewiduje zmianę podjętej przez siebie decyzji.    (źr. CLECAT Newsletter 24/2016 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet