25 lut 2016

25 lut 2016

9.03.2016, Gdynia – spotkanie na temat nowych przepisów Kodeksu UE

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

W związku z wejściem w życie w dniu 1 maja 2016 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, Izba Cena w Gdyni przewiduje przeprowadzenie cyklu szkoleń w marcu i kwietniu 2016r.
Pierwsze z takich spotkań odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r. w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni, Centrum Konferencyjne PPNT Gdynia – budynek III, sala audytoryjna C
Aleja Zwycięstwa 96/98,81-451 Gdynia , godz. 9,30-15,00.

Przewidywany program:
1. Podstawowe informacje dotyczące zmian w prawie celnym oraz postępowanie w sprawach celnych;
2. Pozwolenia i procedury specjalne;
3. Pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych;
4. Zmiany dotyczące upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)
5. Zmiany organizacyjne w Urzędzie Celnym w Gdańsku w kontekście Unijnego kodeksu celnego

Wykładowcami będą: podkom.Andrzej Kowalski, mł. insp.Czesław Nadolski, asp.Elwira Żełudok, nadkom.Ryszard Szwedów, podinsp.Jacek Mikulski / nadkom. Mariusz Pawłowski

Zainteresowani udziałem proszeni są o przesłanie na adres e-mail ic-320-iopw@gdy.mofnet.gov.pl zgłoszeń ze wskazaniem ilości osób chcących wziąć udział w szkoleniu do dnia 4 marca 2016r.

W sprawie rejestracji uczestników i uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z asp. Ewą Konarską tel. (58) 7749712.
Informacje odnośnie dalszych szkoleń będą zamieszczane na stronie internetowej Izby Celnej w Gdyni. (żr. Kom. IC w Gdyni/ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet