1 sty 2018

1 sty 2018

26.03.2018 Gdynia – Optymalizacja procesu wyboru ubezpieczenia w transporcie

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Termin: 26.03.2018, godz.  8,30-16,00.  ( 8 godz. lekcyjnych.)

Miejsce: Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2

Adresaci szkolenia:

 • przedstawiciele firm transportowych
 • przedstawiciele firm spedycyjnych
 • przedstawiciele firm ubezpieczeniowych
 • zleceniodawcy ładunków w transporcie
 • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi
 • szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli/brokerów
 • underwriterzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
 • prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL

Cele szkolenia:

Przekazanie praktycznych porad jak należy prowadzić proces zakończony uzyskaniem optymalnego ubezpieczenia transportowego. W wyniku szkolenia uczestnicy otrzymują szereg użytecznych wskazówek dotyczących identyfikacji własnych potrzeb, informacji na temat dostępnych wariantów ubezpieczeń transportowych, na co należy zwrócić szczególną uwagę oraz czego powinni domagać się bezwzględnie, a z czego mogą ewentualnie zrezygnować.

W trakcie szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na pytania związane z ubezpieczeniami transportowymi dotyczące zakresu korzystania z produktów ubezpieczeń transportowych oferowanych na rynku.

Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy praktycznej potrzebnej tym, którzy korzystają z produktów ubezpieczeń transportowych.

Sposób prezentacji:

 • wykład przerywany pytaniami uszczegóławiającymi, poparty praktycznymi ćwiczeniami
 • przykłady problemów jakie pojawiają się przy negocjacjach ubezpieczeń transportowych
 • przykłady szkód, które występują w wyniku błędnego wyboru polisy transportowej
 • zajęcia warsztatowe
 • tezy do dyskusji na sali wykładowej oraz w kuluarach

Program szkolenia

 • Wstęp
 • Rola firm spedycyjnych/przewozowych w ubezpieczeniach transportowych.
 • Określenie zapotrzebowania klienta na ubezpieczenie transportowe.
 • Obowiązki spedytora/przewoźnika w kontekście ubezpieczeń transportowych.
 • Charakterystyka rynku ubezpieczeń transportowych w Polsce.
 • Ubezpieczenia transportowe w ofertach ubezpieczycieli.
 • Wybór rodzaju ubezpieczenia transportowego jak najlepiej dopasowanego do własnych potrzeb.
 • Dokumenty występujące w ubezpieczeniach transportowych.
 • Optymalizacja ryzyka transportowego przy pomocy ubezpieczeń transportowych
 • Ubezpieczenie OC spedytora
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego
 • OC przewoźnika drogowego w ruchu kabotażowym
 • Najlepsze praktyki w zawieraniu i realizowaniu umów transportowych
 •  Praktyczne uwagi i najczęstsze błędy popełniane przy wyborze ubezpieczenia transportowego
 •  Najważniejsze elementy i kryteria wyboru polis transportowych
 • Zakup polisy transportowej
 • zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia transportowego,
 • oferty poszczególnych towarzystw pod kątem zaspokojenia indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta oraz możliwości finansowych,
 • jakość usługi ubezpieczenia transportowego,
 • cena usługi ubezpieczeniowej – składka,
 • optymalizacja kosztów ubezpieczeń transportowych,
 • wybór ubezpieczyciela.
 • Likwidacja szkód transportowych i możliwość przeprowadzenia skutecznego postępowania regresowego
 1. Warsztaty – studium przypadku
 2. Minimalizacja ryzyka błędu przy:
 • zawieraniu umowy ubezpieczenia transportowego,
 • przygotowywaniu dokumentów ubezpieczeniowych w procesie spedycji

i przewozu, cargo oraz składaniu reklamacji,

 • wypełnianiu dokumentów występujących w procesie ubezpieczeń spedycyjnych i przewozowych oraz cargo
 • współpracy z ubezpieczycielami.
 1. Podsumowanie zajęć praktycznych

Prowadzący:

Alicja Wicikowska – ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w zakresie:

 • ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),
 • ubezpieczenia odpowiedzialności przewoźnika drogowego,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora,
 • roszczeń ładunkowych

 mgr ekonomii

Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiki Produkcji

Doświadczenie zawodowe:

wieloletnie doświadczenie zdobyte u jednego z największych ubezpieczycieli TUIR Allianz Polska S.A. jako ekspert ds. ubezpieczeń transportowych oraz w Polskich Liniach Oceanicznych w Dziale Ubezpieczeń i Roszczeń Ładunkowych

Szkolenia i staże specjalistyczne:

 1. Studia w Swiss Insurance Training Centre Zurichu w zakresie ubezpieczeń transportowych:
 2. Seminarium i warsztaty w Munich Reinsurance Company w Monachium w zakresie  ubezpieczeń transportowych,
 3. Praktyka w Allianz Globus Marine w Hamburgu
 4. Praktyka PSAL Antwerp w Antwerpii w zakresie roszczeń ładunkowych

Cena:  600 + 23 % vat = brutto PLN 738,00 / os.

Cena obejmuje: wykład, materiały, lunch (kanapki), przerwa kawowa.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres pisil@pisil.pl w terminie do końca 15 marca 2018  na adres: pisil@pisil.pl podając dane uczestnika i dane płatnika. (E.S.)

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet