7 paź 2015

7 paź 2015

24.11.2015 INCOTERMS® 2010

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Temat: INCOTERMS® 2010
Termin: 24.11.2015, godz. 8,30 – 13,30 ( 6 godz. lekc.)
Miejsce: siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2

Cel szkolenia: przedstawienie warunków dostaw Incoterms® 2010, Uczestnik ma uzyskać praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące właściwego stosowania i interpretowania formuł Incoterms® 2010 w eksporcie i imporcie.
Forma: wykład z prezentacją, dyskusja i wymiana poglądów na temat stosowania formuł Incoterms w praktyce i najczęściej popełnianych błędów.
Program:
• Formuła Incoterms jako element umowy sprzedaży towarów
• Przesłanki nowelizacji Incoterms 2000 – dlaczego i jakie zmiany wprowadzono w Incoterms® 2010 w stosunku do Incoterms 2000

• Zasady zastosowania Incoterms® 2010 w kontrakcie – jak należy odwoływać się do Incoterms w kontrakcie
• Zakres regulacji Incoterms® 2010 – co regulują, a czego nie regulują Incoterms® 2010
• Struktura i klasyfikacja formuł Incoterms® 2010
• Analiza poszczególnych formuł Incoterms® 2010 stosowanych przy przewozach środkami wszystkich gałęzi transportu (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP) – analiza podziału kosztów, obowiązków i ryzyka między kupującym i sprzedającym
• Analiza poszczególnych formuł Incoterms® 2010 stosowanych przy przewozach drogą morską i wodną śródlądową (FAS, FOB, CFR, CIF) – analiza podziału kosztów, obowiązków i ryzyka między kupującym i sprzedającym
• Możliwości modyfikacji formuł Incoterms® 2010 i ich konsekwencje
• Odprawa celna i odprawa pod względem bezpieczeństwa w Incoterms® 2010
• Dokument dostawy (dokument transportowy) w formułach Incoterms® 2010
• Ubezpieczenie w Incoterms® 2010
• Opakowanie towaru, kontrola towaru w Incoterms® 2010
• Przesłanki wyboru określonej formuły Incoterms
• Gestia transportowa w świetle Incoterms® 2010 i rola spedytora w jej realizacji
• Formuły Incoterms jako formuły ceny za towar
• Incoterms a umowa spedycji i umowa przewozu – podział kosztów załadunku i wyładunku
• Charakterystyka dokumentowych form zapłaty – inkasa dokumentowego i akredytywy dokumentowej w świetle Incoterms® 2010; powiązanie między warunkami Incoterms® 2010 a warunkami płatności w umowie sprzedaży
• Analiza przykładowych formuł – CIF i DAP.

Szkolenie prowadzi prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider z Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, autorka publikacji Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym, wydanej przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki, zawierającą charakterystykę formuł Incoterms® 2010 wraz z przykładami i komentarzem.
Uczestnicy otrzymają tę książkę oraz planszę Incoterms® 2010 ilustrującą podział ryzyka, kosztów i obowiązków między kupującym i sprzedającym w odniesieniu do każdej z formuł.
Cena: dla zrzeszonych: PLN 420,00+ 23 % VAT
dla niezrzeszonych: PLN 520,00 + 23 % VAT

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl w terminie do 16.11. 2015 r.
W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
Szkolenie odbędzie się przy min. 10 zgłoszeniach.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet