7 paź 2015

7 paź 2015

07.12.2015 – ADR po nowelizacji z 2015 roku dla osób organizujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Termin:  7 grudnia  2015 roku, godz. 9,00-15,45 (8 godz.):
Miejsce: siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2
Wykłady poprowadzi :  doradca ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych (DGSA), wykładowca w zrzeszeniach przewoźników, firmach spedycyjnych, ekspert PISiL ds. towarów niebezpiecznych
 
Program zajęć:
1.    Przedstawienie i omówienie przepisów regulujących transport towarów niebezpiecznych, międzynarodowa umowa ADR – struktura przepisów.
2.    ADR – wybrane definicje.
3.    Przepisy ADR jako system bezpieczeństwa przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
4.    Jakie zagrożenia stwarzają towary niebezpieczne, podział na klasy. Materiały niedopuszczone do przewozu.
5.    Kto jest uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych i jakie są obowiązki poszczególnych uczestników.
6.    Dodatkowe wymagania, które powinny być spełnione, w związku z przewozem towarów niebezpiecznych (różnego rodzaju dokumentacja, szkolenia pracowników, DGSA, oznakowanie, dodatkowe wyposażenie pojazdu).
7.    Sposoby przewozu, dodatkowe środki ostrożności związane ze sposobem przewozu (opakowania, mocowanie ładunku, przewozy w kontenerach, podstawowe informacje dotyczące przewozu luzem i w cysternach).
8.    Jak wybrać odpowiedniego przewoźnika.
9.    Planowanie tras przejazdu z uwzględnieniem ograniczeń przewozu przez tunele.
10.Umiejętność korzystania z możliwości jaką dają zwolnienia od stosowania przepisów ADR.
11.Łączenie przewozów drogowych z transportem morskim (transport multimodalny) – podobieństwa i różnice w przepisach.
12.Kary za naruszenia związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
13.Przepisy w praktyce – przykłady i ćwiczenia dotyczące omówionego materiału.
Cena: PLN 350,oo+ 23 % Vat   – dla zrzeszonych
          PLN 450,00 + 23 % VAT – dla niezrzeszonych
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl w terminie do 20.11. 2015 r..
W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
Szkolenie odbędzie się przy min. 10 zgłoszeniach. (E.S.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet