10 wrz 2021

10 wrz 2021

1 października 2021 r. – kolejny etap kontroli na granicy UK – UE wchodzi w życie

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z dniem 01.10.2021 roku nastąpią kolejne zmiany w zasadach przeprowadzania kontroli granicznej pomiędzy UK a UE. Poniżej lista planowanych zmian:

 • Eksport żywności:

Od 1 stycznia 2021 r. przy wwozie do Wielkiej Brytanii, strona brytyjska wymaga eksportowych świadectw zdrowia tylko w odniesieniu do tzw. produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa z powodu występowania chorób zwierząt na terytorium państwa eksportera (POAO under safeguard measures).

 • Natomiast, od 1 października 2021 r. przy wwozie do Wielkiej Brytanii, strona brytyjska będzie wymagać także eksportowych świadectw zdrowia w odniesieniu do pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO) i niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ABP).

Świadectwo należy zgłosić przy użyciu systemu IPAFFS przed przybyciem na granicę Wielkiej Brytanii. Eksporter z UE zobowiązany jest również dostarczyć kopię świadectwa zdrowia do importera z Wielkiej Brytanii, aby ten przesłał kopię do IPAFFS. Dodatkowo fizyczna kopia świadectwa zdrowia powinna być dołączona do przesyłki.

Świadectwa przeznaczone dla produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa z powodu występowania chorób zwierząt na terytorium państwa eksportera  będą w dalszym ciągu obowiązywać.

Od dnia 1 października 2021 r.  zacznie obowiązywać zakaz eksportu z obszaru UE do Wielkiej Brytanii następujących produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO):

 • chłodzone mięso mielone (wołowe, wieprzowe, jagnięce, baranie oraz kozie);
 • chłodzone lub mrożone mięso mielone (drobiowe);
 • oddzielone mechanicznie mięso pozyskane z drobiu i ptaków bezgrzebieniowych lub ptaków łownych;
 • nieklasyfikowane jaja;
 • surowe mleko od krów pochodzących ze stad zarażonych gruźlicą;
 • chłodzone surowe wyroby mięsne.

Informacje w ww. zakresie są zamieszczone na stronie internetowej władz brytyjskich.

Więcej informacji nt. wywozu na rynek Wielkiej Brytanii żywności pochodzenia zwierzęcego Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz właściwych władz brytyjskich.

 • Kwestie celne – wymóg złożenia wywozowej deklaracji skróconej (EXS)

Od 1 października br. przy wywozie towarów z Wielkiej Brytanii wymagane będzie złożenie brytyjskim organom celnym wywozowej deklaracji skróconej Exit Summary Declaration (EXS). Dla towarów zgłoszonych do procedury wywozu na podstawie zgłoszenia celnego dane bezpieczeństwa i ochrony są deklarowane na tym zgłoszeniu. Zatem wymóg przedstawienia EXS będzie dotyczył towarów co do których nie ma obowiązku złożenia zgłoszenia do procedury wywozu.

W praktyce EXS będzie wymagane dla wywozu:

 1. Pustych palet, kontenerów i pojazdów przewożonych w ramach umowy transportowej/ przewozowej, tj. umowy pomiędzy przewoźnikiem a nadawcą ładunku lub pasażerem, która określa wzajemne prawa i obowiązki,
 2. towarów czasowo składowanych przez dłużej niż 14 dni,
 3. towarów czasowo składowanych krócej niż 14 dni wobec których nie złożono danych bezpieczeństwa i ochrony na etapie ich przywozu do Wielkiej Brytanii lub w stosunku do których zmieniło się ich miejsce przeznaczenia bądź odbiorca,
 4. towarów przemieszczanych w tranzycie z wykorzystaniem tranzytowego dokumentu towarzyszącego (TAD) lub tranzytowego dokumentu towarzyszącego bezpieczeństwo (TSAD).

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/find-out-when-to-make-an-exit-summary-declaration

Źródło: Brexit.gov.pl/HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet