21 wrz 2017

21 wrz 2017

Zwiększenie puli zezwoleń na przewozy do i z krajów trzecich

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zakończyły się  dwudniowe rozmowy polsko-rosyjskiej komisji ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Strona polska w wyniku  negocjacji uzyskała 9,5 tys dodatkowych zezwoleń na przewozy do i z krajów trzecich, a zgodnie z  wcześniejszymi ustaleniami  polskim przewoźnikom  przysługiwało 48 tys. zezwoleń . Pulę zezwoleń na przewozy do i z krajów trzecich dla strony rosyjskiej zwiększono o 20 tys, zezwoleń.

Rozmowy w Moskwie to kolejna runda negocjacji dotyczących rosyjskiej propozycji zwiększenia tegorocznej puli zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe. Podstawę prawną do współpracy dwustronnej między Polską i Federacją Rosyjską stanowi umowa o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Warszawie 30 sierpnia 1996 roku. Umowa przewiduje wykonywanie przewozów drogowych przez przewoźników obu państw na podstawie zezwoleń. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, decyzję o strukturze i wielkości kontyngentu podejmuje Komisja Mieszana, złożona z przedstawicieli obu stron. Poprzednie posiedzenie Komisji Mieszanej odbyło się 9 listopada 2016 r. w Krakowie. Uzgodniono wówczas wymianę na 2017 rok w ilości po 190.000 zezwoleń dla każdej ze stron. W ramach tej puli, strona polska otrzymała:

142.000 – na przewozy dwustronne / tranzytowe;

48.000 – na przewozy do/z krajów trzecich.

Strona rosyjska otrzymała natomiast:

180.000 – na przewozy dwustronne / tranzytowe;

10.000 – na przewozy do/z krajów trzecich.     (Źr. www.wnp.pl, PAP,www.mib.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet