23 gru 2022

23 gru 2022

Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że na portalu PUESC w zakładce Usługi sieciowe > System AIS > Materiały informacyjne AIS > AIS/IMP zostały opublikowane następujące dokumenty:

  1. Zmiany do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 wersja 2.4 z 22.12.2022 r. – dokument zawierający zmiany w Instrukcji związane z wejściem w życie od 1.01.2023 r. przepisów podatkowych dotyczących grupy VAT (GV) oraz dotyczące kodu 3PL26 stosowanego w zgłoszeniach wywozowych,
  2. AIS Pytania i odpowiedzi (FAQ) 22.12.2022 r. – dokument zawierający odpowiedzi na pytania podmiotów związane z wersją 4.0. specyfikacji xml dla AIS/IMPORT oraz zmiany reguł walidacyjnych dla tej wersji specyfikacji.

Zmiany w Instrukcji oraz w regułach wykazanych w FAQ, związane z nową wersją specyfikacji xml dla AIS/IMPORT, wchodzą w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Dokument „Zmiany do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 wersja 2.4 z 22.12.2022 r.” został również opublikowany w zakładce Usługi sieciowe > Instrukcja wypełniania zgłoszeń oraz w zakładkach dedykowanych systemom AES, NCTS2 oraz AIS w części Materiały informacyjne AIS > AIS/e-COMMERCE.(Źr. puesc.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet